Partners en sponsors

PARTNERS EN SPONSORS

Mede dankzij de hulp van onze partners en sponsors kunnen wij verschillende sociaal-maatschappelijke activiteiten ontplooien en voortzetten.

ANBI-formulier 16-6-2021

2022 Jaarrekening Coloured Circle

Jaarrekening Coloured Circle 2021

Jaarrekening Coloured Circle 2019 V2 27-1-2020

Jaarrekening Coloured Circle 2018

Jaarrekening Coloured Circle 2017

Beleidsplan Coloured Circle

Standaardformulier publicatieplicht

 

Coloured Circle is in het bezit van een ANBI status

Coloured Circle is een erkend leerbedrijf.

 

Hoe kun je ons sponsoren? Stuur een mail naar info@colouredcircle.org