Taal Leeft

Taallessen

Coloured Circle biedt taallessen Nederlands voor anderstaligen die geen taalcursus kunnen bekostigen bij commerciële instituten. Heb je een vluchtelingenstatus? Dan kun je deze taalcursus kosteloos volgen. Aan anderstaligen zonder vluchtelingenstatus vragen wij een symbolisch halfjaarlijks bedrag.

Je krijgt in kleine groepjes van maximaal zes personen les van zowel studenten als bevoegde docenten. De lessen zijn laagdrempelig en zelfs gezellig te noemen; het sociale contact is belangrijk. Er worden ook excursies en film- en culturele avonden georganiseerd. Bij succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat.

Op dit moment zijn er taalavonden in Oud-West, in Buurtsalon Jeltje op maandag- en donderdagavond. Op maandag ligt de focus vooral op lezen, schrijven en grammatica. Op donderdag wordt er vooral gewerkt aan spreek- en luistervaardigheid.

Wil je meedoen als docent of deelnemer aan de taallessen? Geef je hier op!

Bijzondere ontmoetingen

In ‘bijzondere ontmoetingen’ worden mensen met verschillende culturele en talige achtergronden één op één aan elkaar gekoppeld. Als duo ontmoeten ze elkaar wekelijks en werken samen aan de uitvoering van hun verrassingsopdracht.

Op deze manier leren mensen elkaar kennen en kunnen op een ontspannen manier Nederlands met elkaar spreken en oefenen.
Coloured Circle zoekt en koppelt mensen die bij elkaar passen en elkaar voldoende kunnen uitdagen.

Geef je hier op voor de bijzondere ontmoetingen.