Nieuwe Projecten

Er staan verschillende nieuwe projecten op stapel. Wil je meedoen of meedenken? Heb je zelf een goed idee? Neem contact met ons op!

Boekenclub

In de Boekenclub worden wereldboeken gelezen en besproken. Dat kunnen romans, dichtbundels of non-fictie boeken zijn, van bekende en minder bekende auteurs. Zo wordt literatuur toegankelijker gemaakt voor een breed leespubliek. Ook wil Coloured Circle met de boekenclub een dialoog aanjagen over relevante maatschappelijke of persoonlijke thema’s en geëngageerde schrijvers uitnodigen.

Wil je helpen om de Boekenclub verder vorm te geven of je alvast als deelnemer opgeven?
Neem contact met ons op!

Denktank

Coloured Circle ontwikkelt activiteiten die raken aan actuele maatschappelijke, sociale en politieke thema’s. Wil je bijdragen aan de organisatie van discussieavonden of lezingen over actuele onderwerpen als diversiteit, duurzaamheid of de arbeidsmarkt?
Neem contact met ons op!

Jongerenplatform: The Power of Diversity

Coloured Circle wil vooral jongeren aanmoedigen vernieuwende ideeën in te brengen voor het oplossen van maatschappelijke problemen. In het jongerenplatform worden nieuwe impulsen en invalshoeken verzameld en aangeboden aan de gemeente Amsterdam. Het streven is om projecten die door jongeren worden geïnitieerd ook daadwerkelijk onder begeleiding van professionals uit te voeren.

Wil je meedoen of bijdragen?
Neem contact met ons op – onder vermelding van De kracht van jongkapitaal.