Projecten

Boekenclub

Coloured Circle heeft de Boekenclub opgericht om samen te kunnen praten over wereldboeken. Wij behandelen romans, dichtbundels én non-fictie van bekende en minder bekende auteurs. Met de Boekenclub willen we literatuur toegankelijk maken voor een breed leespubliek. Ook willen we de dialoog tot stand brengen over thema’s die relevant zijn voor de samenleving. Twee keer per maand komt de Boekenclub samen. Wil je lid worden van de Boekenclub?

Wees welkom!

Denktank

Coloured Circle organiseert vele activiteiten die raken aan maatschappelijke, sociale en politieke thema’s. Zoals discussieavonden en lezingen over actuele onder werpen zoals diversiteit , het milieu en de arbeidsmarkt. Ook hebben wij een boekenclub, waarvoor we regelmatig geëngageerde schrijvers zullen uitnodigen. Je kunt ook bij ons terecht voor workshops.

Wil je mee brainstormen over onze initiatieven of heb je zelf een initiatief?
Neem dan contact met ons op!

Jongerenplatform

Wil je bijdragen aan de power of diversity? Meld je dan hier aan.

Taalgym

Coloured Circle biedt taallessen Nederlands voor anderstaligen die geen taalcursus kunnen bekostigen bij commerciële instituten. Heb je een vluchtelingenstatus? Dan kun je de taalcursus ‘Praat Nederlands met Mij’ kosteloos volgen. Aan anderstaligen zonder vluchtelingenstatus vragen wij een symbolisch halfjaarlijks bedrag. De focus ligt vooral op spreek- en luistervaardigheid. Maar op het programma staan ook leesvaardigheid, schrijfvaardigheid én excursies. Je krijgt les van zowel studenten als bevoegde docenten. Bij succesvolle afronding van de cursus ‘Praat Nederlands met Me’! ontvang je een certificaat.