Over Coloured Circle

Coloured Circle zet zich in om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbinden van culturen in de breedste zin van het woord. Middels culturele en maatschappelijke activiteiten en educatie bereiken wij onze doelen, in het belang van de huidige en komende generaties.

Wat is Coloured Circle?

Coloured Circle is een brede, culturele organisatie die mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengt. Met onze cultureel en maatschappelijk georiënteerde projecten begeven wij ons in alle lagen van de samenleving. De diversiteit aan zienswijzen en culturele uitingen is een inspiratiebron en een belangrijke basis voor al onze initiatieven.

Voor wie?

Coloured Circle is er voor ieder individu en iedere organisatie en bedrijf die verbinding en samenhang nastreeft.

Samenwerken met Coloured Circle
Coloured Circle vindt samenwerken met anderen, bij het tot stand komen van haar projecten een waardevolle inbreng. De uitvoering van onze projecten hebben dan ook een democratisch en veelzijdig karakter.

Hoe kunnen we samenwerken
We werken op gelijkwaardige basis bij de uitvoering van de ideeën. Je kan deel uitmaken van onze denktank. Of je kunt een initiatief in dienen. Onze motto luidt: ´Breng de creativiteit in jezelf tot leven!´

Wie zijn wij?

Coloured Circle is een brede, culturele organisatie en heeft een open visie op onze samenleving.
We streven naar verbinding en vooruitgang vanuit een kleurrijk perspectief met als doel de diversiteit aan culturen, binnen onze samenleving, te weerspiegelen en een constructieve draai te geven. Ons motto hierbij luidt: ´Wek de inspirator in jezelf´

Onze Mensen
Onze mensen zijn: Doeners, Inspirators, Nieuwsgierigen, Creatievelingen, Durfals, Dapperen, Criticasters, Sceptici, Analisten, Provocateurs en Optimisten.
Met deze vruchtbare voedingsbodem van eigenschappen en visies brengen wij belangrijke veranderingen teweeg. Vul jij de lijst aan?

Geschiedenis/Netwerk
Coloured Circle is in 2006 in Amsterdam opgericht en heeft door de jaren heen een netwerk opgebouwd van waardevolle partners bij overheden, onderwijsinstellingen en lokale en nationale media.

Filosofie van Coloured Circle
Coloured Circle gelooft dat verbinding, educatie en de dynamiek tussen, dan wel binnen culturen op een constructieve manier blijvend, vernieuwend en creatief gevoed dienen te worden teneinde de samenhang en samenwerking in onze maatschappij vorm te geven.
We vinden het van cruciaal belang de segregatie op elk terrein binnen ons samenleving tegen te gaan. Als de huidige tendens van segregatie zich voortzet gaan belangrijke waardes verloren zoals ons sociaal kapitaal en ons vermogen om creatieve oplossingen te zoeken bij complexe probleem.