Jongerenplatform ‘The Power of Diversity’

Jongerenplatform ‘The Power of Diversity’

maandag 27 juli 2020

‘The Power of Diversity’ is een platform voor jongeren waar ze worden aangemoedigd om vernieuwende ideeën in te brengen voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Jongeren kunnen mogelijk nieuwe impulsen geven door vanuit andere invalshoeken te kijken. De ideeën die zij bedenken worden aangeboden aan de gemeente Amsterdam. Het doel is de maatschappelijke betrokkenheid van jonge Amsterdammers te vergroten. De projecten worden onder begeleiding van professionals uitgevoerd.

Wil je weten hoe je kan meedoen? Neem dan contact op met info@colouredcircle.org onder vermelding van De kracht van Jongkapitaal.

Voor onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeente Amsterdam: info@colouredcircle.org ter attentie van het bestuur.