Maex Amsterdam is het platform voor maatschappelijke waarde in Amsterdam. Maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen in Amsterdam worden op dit platform zichtbaar met een eigen profiel, Er wordt getoond welke waarde er wordt geleverd, voor wie, door wie en met wie. Kortom er wordt zichtbaar gemaakt wat het initiatief of de sociale onderneming Amsterdam te bieden heeft.

Dankzij de sponsoring van ‘Maex Impuls’ heeft de taalgroep ‘Praat Nederlands met Ons’ een tweede professionaliseringslag kunnen maken. De bijdrage zal deels ten goede komen aan lesmateriaal enĀ  zijn er mogelijkheden om, via workshops en trainingen, in onze vrijwilligers te investeren.

Met deze positieve ontwikkeling kunnen wij deelnemers betere taalondersteuning bieden en is er ruimte voor culturele activiteiten zoals excursies naar de schatten van Amsterdam/Nederland.

Wij zijn ‘MAEX’ dankbaar voor de geboden faciliteiten en het zichtbaar maken van onze taalgroep ‘Praat Nederlands met Ons’.

 

Maex Amsterdam
Maex Amsterdam
Maex Amsterdam
Maex Amsterdam
Maex Amsterdam